ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη Δικηγορική μας Εταιρεία για κάθε ένα από τους πιο πάνω τομείς δικαίου ή για κάθε άλλο νομικό ζήτημα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διευθέτηση συνάντησης παρακαλώ όπως αποστείλετε τα στοιχεία σας ως επίσης και το θέμα και ζήτημα το οποίο σας αφορά ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας ο κατάλληλος και εξειδικευμένος δικηγόρος.

  • Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. 2ος και 4ος Όροφος Μέγαρο Πάπυρος, Θεμιστοκλή Δέρβη 6, 1066 Λευκωσία, Κύπρος
  • + 357 22675766
  • info@andreasangelides.com
  • +357 22670223

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη Δικηγορική μας Εταιρεία
map map