1. Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας συνέβαλε ουσιαστικά στην  εξέλιξη του Συνταγματικού και του Διοικητικού Δικαίου στην Κύπρο, μέσω της διαμόρφωσης σχετικής νομολογίας στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η εμπειρία μας στον τομέα, μας καθιστά πρωταγωνιστές σε κάθε σχετική, σημαντική υπόθεση στο συγκεκριμένο κλάδο δικαίου, ενώ αποτελούμε πρωταρχική επιλογή για πελάτες που επιθυμούν να διεκδικήσουν επιτυχώς δικαιώματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Δικαστηρίων.