10. Εργατικό Δίκαιο

Έχουμε αναπτύξει εξειδίκευση και στον τομέα του Εργατικού Δικαίου, με βαθιά γνώση των σχετικών Κυπριακών και Ευρωπαϊκών κανονισμών και νομοθεσιών. Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργοδότες και εργοδοτούμενοι, τους οποίους συμβουλεύουμε ή εκπροσωπούμε τόσο στα κατά τόπους Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών όσο και σε επακόλουθες Εφέσεις.