11. Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται πλέον μόνο επιλεκτικά με ποινικές υποθέσεις οι οποίες συνήθως παρουσιάζουν ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος ή ζητήματα που αφορούν ένα πλέγμα από διάφορους τομείς δικαίου, όπως θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τελωνειακά ή φορολογικά ζητήματα και ζητήματα ξένης ή άλλης δικαιοδοσίας και αλλοδαπού δικαίου.