13. Τραπεζικό Δίκαιο

Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. > Law Service > 13. Τραπεζικό Δίκαιο

ένα Δίκαιο όπου στην Κύπρο διαρκώς εξελίσσεται ιδιαίτερα μετά την Οικονομική κρίση. Πράξεις και παραλείψεις των Τραπεζών αλλά και των εποπτικών αρχών τίθενται καθημερινά υπό αμφισβήτηση. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας με τις γνώσεις μας.