20. Ευαισθησία στο Περιβάλλον – Βιωσιμότητα

Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. > Law Service > 20. Ευαισθησία στο Περιβάλλον – Βιωσιμότητα

Ως γραφείο επιχειρούμε διαρκώς να βελτιώνουμε πρακτικές αλλά και να υιοθετούμε λύσεις και ενέργειες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.