6. Δίκαιο της Δυσφήμησης – Λίβελος

Εκπροσωπώντας διάφορους οργανισμούς ΜΜΕ αλλά και πρόσωπα, είμαστε γνώστες των επιχειρημάτων και των δύο πλευρών και της διαρκούς διαμάχης μεταξύ του δικαιώματος έκφρασης και του δικαιώματος να μην υποβάλλεται κάποιος σε δυσφήμηση και/ή προσβολή του ονόματός του. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για αποκατάσταση της αδικίας και του δικαιώματος που έχει παραβιασθεί.