7. Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. > Law Service > 7. Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Το δίκαιο του μέλλοντος, το δίκαιο των επόμενων γενεών. Ένας τομέας δικαίου όπου το γραφείο μας ενασχολείται με ιδιαίτερη επιτυχία για χρόνια με στόχο την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος,  προκαλώντας το κράτος με στόχο τη βελτίωση. Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που σχετίζονται με το Περιβάλλον. Πιστεύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως άτομα.