9. Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. > Law Service > 9. Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η εταιρεία μας φημίζεται για την εμπειρία της στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξάλλου, ο Διευθυντής του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της εταιρείας μας, εργάστηκε πριν την επιστροφή του στην Κύπρο, τόσο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όσο και σε Διεθνή ad-hoc Δικαστήρια. Η εμπειρία που απέκτησε, επιτρέπει στο γραφείο μας να εκπροσωπεί επιτυχώς τους πελάτες μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αφού εξαντλήσουμε τα Κυπριακά ένδικα μέσα, δημιουργώντας σημαντικά προηγούμενα.