ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της αναγνωρισμένης και εγνωσμένου κύρους Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε.

Φιλοσοφία αλλά και βίος του, η υπεροχή του Δικαίου έναντι πάντων. Το όραμα αυτό, το προώθησε με συνέπεια και διαρκώς, με αποτέλεσμα να επιτύχει δικαστικές αποφάσεις που αποτέλεσαν τομές δικαίου, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της νομολογίας επί ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων.

Πιστεύει στη διαρκή, καθημερινή πρόκληση και αμφισβήτηση ενώπιον Δικαστηρίων κάθε άδικης και εσφαλμένης απόφασης της Διοίκησης στην οποία έχουν εμφιλοχωρήσει αλλότριοι και μη επιτρεπτοί παράγοντες. Αγωνίζεται για 50 χρόνια, ώστε να βελτιωθεί το κράτος, η πολιτεία, η διοίκηση και να καταστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά το δυνατό, ένα πραγματικό Κράτος Δικαίου, το οποίο εφαρμόζει χρηστή διοίκηση και φυσική δικαιοσύνη για όλους. Διεκδικεί την εδραίωση του σεβασμού του πολίτη αλλά και των δικαιωμάτων του.

Θεωρείται δίκαια μια εκ των αυθεντιών και κορυφαίων Δικηγόρων στην Κύπρο, στους τομείς που ασχολείται και ειδικά, σε θέματα Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1969), καθώς και πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975). Από το 1971 είναι εγγεγραμμένος Δικηγόρος στη Λευκωσία και ασκεί το επάγγελμα έκτοτε.

Διετέλεσε μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συμβουλίου.

Διετέλεσε Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.

Έχει δημοσιεύσει σωρεία άρθρων στον ημερήσιο τύπο και μελέτες σε νομικά περιοδικά της Κύπρου και του εξωτερικού.

Έχει προβεί στη συγγραφή του Νομικού Βιβλίου με τίτλο «ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/99) και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας», συγγραφή που εκδόθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 2008.

Συνέγραψε επίσης, με τον Σίμο Α. Αγγελίδη, το βιβλίο «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» το οποίο αποτελεί Έκδοση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου του 2012 και με επανέκδοση το 2020.