ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΓΓΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΓΓΑΣ

Ασκεί δικηγορία αδιάλειπτα  από τις αρχές του 2000. Έχει εργαστεί σε διάφορα μεγάλα δικηγορικά γραφεία με επιτυχία. Επέλεξε τελικά να ενταχθεί στην Ομάδα Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε.

Έχει ευρεία γνώση και εμπειρία σε διάφορους τομείς.

Ασχολείται κυρίως με θέματα, Οικογενειακού, Αστικού, Εταιρικού και Ποινικού Δικαίου ως επίσης και με Συμβάσεις. Με την εμπειρία του μπορεί να επιλύσει κάθε νομικό ζήτημα ενώ μεταφέρει βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις από άλλα γραφεία.

Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.