ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εργάζεται στη δικηγορική οικογένεια μας, από το 2012, με γνώσεις σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και γραμματειακά.

Είναι στην ομάδα της πρώτης γραμμής. Το σημείο επαφής και γέφυρα επικοινωνίας.

Υπεύθυνη, έμπειρη και έτοιμη να βοηθήσει στην επίλυση διαφόρων πρακτικών ή άλλων ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν το γραφείο.