ΣΟΝΙΑ ΤΣΑΧΙΔΟΥ

ΣΟΝΙΑ ΤΣΑΧΙΔΟΥ

Η Σόνια Τσαχίδου συμπληρώνει την τριάδα της νέας γενιάς Δικηγόρων του γραφείου μας.

Είναι ικανότατη, με πολλές γνώσεις σε διάφορους τομείς δικαίου. Εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες και αποτελεί μια σίγουρη επιλογή όσο αφορά τις νομικές της γνώσεις.

Ασχολείται με θέματα Διοικητικού αλλά και Αστικού Δικαίου, ως επίσης και με θέματα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.