ΣΤΕΛΛΑ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΣΤΕΛΛΑ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Ασκεί Δικηγορία από το 2001.

Τα 20 χρόνια εξαίρετης και μαχόμενης εμπειρίας της στα Δικαστήρια αλλά και στο γραφείο γενικά, της επιτρέπουν να παρέχει την καλύτερη δυνατή λύση σε όλο το φάσμα της νομικής επιστήμης.

Επιλέγει, εκτός και εάν είναι αναγκαίο, να αξιοποιεί τη γνώση και εμπειρία της και να εστιάζει την προσοχή και προσφορά της, πλέον σε θέματα Συμβάσεων, Διοικητικού και Αστικού Δικαίου.

Έχει την ικανότητα, εμπειρία γνώση και κατάρτιση έτσι ώστε να διεκπεραιώνει με επιτυχία κάθε νομική εργασία.

Κάτοχος πτυχίου LLB Hons. από το Lancaster University και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου LLM στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο Sussex University