ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Από το 2018  έχει ενταχθεί στην Ομάδα μας. Είναι ένα εκ των ατόμων της πρώτης γραμμής.

Μεταφέροντας εμπειρίες και γνώσεις από άλλα Δικηγορικά γραφεία, υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές με γνώμονα πάντα τον πελάτη.

Διαχειρίζεται διάφορα ζητήματα που αφορούν πελάτες και είναι σε θέση να καθοδηγήσει τον κάθε πελάτη σχετικά με πληροφορίες για την υπόθεσή του.