Τομείς Εξάσκησης Δικαίου

Με πολυετή εμπειρία, παραμένουμε στην αιχμή των εξελίξεων στον τομέα του Δικαίου, προσφέροντας σφαιρικές λύσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις στους πελάτες μας, τόσο μέσω της συμβουλευτικής όσο και μέσω της δικαστικής οδού.  Η εμβριθής και διαρκείας γνώση του κυπριακού αλλά και ευρωπαϊκού νομικού συστήματος όσο και της κυπριακής και ευρωπαϊκής νομολογίας, κατατάσσουν το γραφείο μας στις πρώτες επιλογές στους τομείς εξειδίκευσης μας.

1. Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας συνέβαλε ουσιαστικά στην  εξέλιξη του Συνταγματικού και…

2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το…

3. Αστικό Δίκαιο

Ένας τομέας όπου η εταιρεία μας για σειρά ετών έχει…

4. Δίκαιο της Αμέλειας – Ιατρική Αμέλεια

Η εταιρεία μας έχει κατ΄ επανάληψη εκπροσωπήσει τόσο Ιατρούς όσο…

5. Ευθύνη Μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Αξιωματούχων μιας Εταιρείας

Ένας ραγδαία αυξανόμενος σε συχνότητα επίκλησης και σημασίας τομέας δικαίου,…

6. Δίκαιο της Δυσφήμησης – Λίβελος

Εκπροσωπώντας διάφορους οργανισμούς ΜΜΕ αλλά και πρόσωπα, είμαστε γνώστες των…